Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жеке деректерді өңдеу туралы Осы саясаттың Жалпы ережелері Қазақстан Республикасының 2013 жыл 21 мамырындағы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V заңының талаптарына сәйкес құрылған және оператордың жеке деректерді өңдеу мен жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шараларды жүзеге асыру тәртібін белгілейді.

1.1. Оператор жеке деректерді өңдеу кезінде өзінің басты мақсаты және қызметін жүзеге асыру шарты ретінде адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, сонымен қатар, жеке өмірге қолсұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпиялылығы құқығын сақтауды есептейді.

1.2. Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (ары қарай - Саясат) Оператордың http://qauipsizbolashaq.kz веб-сайтын қолданушыларынан ала алатын барлық ақпаратына қолданылады.

2. Саясатта қолданылатын негізгі түсініктер.

2.1. Жеке деректердің автоматтандырылған өңдеуі – жеке деректерді есептеу техникасы құрылғыларының көмегімен өңдеу;

2.2. Жеке деректерді бұғаттау – жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайлардан бөлек);

2.3. Веб-сайт – графикалық және ақпараттық мәліметтердің, сонымен қатар, ЭЕМ және деректер қоры, олардың http://qauipsizbolashaq.kz мекен-жайы бойынша интернет желісіне қолжетімділігін қамтамасыз ететін бағдарламалардың жиынтығы;

2.4. Жеке деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорында сақталған жеке деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құрылғылардың жиынтығы;

2.5. Жеке деректерді дара биліктен айыру – жеке деректердің нақты Қолданушыға немесе жеке деректердің басқа субъектіге тиістілігін қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтауды мүмкін емес ететін әрекеттер;

2.6. Жеке деректерді өңдеу – жеке деректерді автоматтандырылған құрылғылардың көмегімен немесе ондай құрылғыларсыз жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңарту, өзгерту), шығарып алу, пайдалануды, беруді (тарату, қолжетімді ету), дара биліктен айыру, бұғаттау, өшіру, жеке деректерді жоюды қоса есептегенде жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы;

2.7. Оператор – жеке деректерді өңдеуді өзі немесе басқа ұйымдастырушы тұлғалармен бірге жүзеге асыратын, сонымен қатар, жеке деректерді өңдеудің мақсатын, өңдеуге жататын жеке деректердің құрамын, жеке деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) анықтайтын мемлекеттік орган, жергілікті орган, заңды немесе физикалық тұлға.

2.8. Жеке деректер – http://qauipsizbolashaq.kz веб-сайтының нақты немесе анықталушы Қолданушысына тікелей немесе жанама қатысы бар кез келген ақпарат.

2.9. Қолданушы – http://qauipsizbolashaq.kz веб-сайтына кез келген кіруші;

2.10. Жеке деректерді беру - жеке деректерді нақты тұлғаға немесе тұлғалар тобына ашуға бағытталған әрекеттер;

2.11. Жеке деректерді тарату - жеке деректерді нақтыланбаған тұлғалар тобына ашуға (жеке деректерді беру) немесе жеке деректерді шектелмеген адамдар тобына таныстыру, сонымен қатар, жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде немесе жеке деректерді басқа да тәсілдер арқылы көрсетуге бағытталған кез келген әрекеттер;

2.12. Жеке деректерді трансшекаралық беру - жеке деректерді шетел аумағына, шетел билік органына, шетелдік физикалық немесе заңды тұлғаға тапсыру;

2.13. Жеке деректерді жою - ақпараттық жүйедегі жеке деректерді және ары қарай қолдану мүмкіндігі бар қайта қалпына келтіруісіз қайтарымсыз өшіретін немесе жеке деректерді тасымалдаушыларды жоятын кез келген әрекеттер;

3. Оператор Қолданушының келесі жеке деректерін өңдей алады

3.1. Аты-жөні, тегі;
3.2. Электронды мекен-жайы;
3.3. Телефон нөмірлері;
3.4. Сонымен қатар сайтта интернет-статистика қызметтерінің көмегімен (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика және т.б.) келушілер туралы иесіз деректер (сонымен қатар «cookie» файлдар) жиналып өңделеді.

3.5. Жоғарыда көрсетілген деректер Саясаттың мазмұны бойынша Жеке деректер түсінігіне біріктірілген.

4. Жеке деректерді өңдеудің мақсаттары

4.1. Қолданушының жеке деректерін өңдеу мақсаты - Қолданушыны электронды хаттар жіберу арқылы ақпараттандыру; Қолданушыға сервис қызметтерін, веб-сайттағы ақпараттарды немесе мәліметтерді қолжетімді ету;

4.2. Сонымен қатар Оператор Қолданушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы ескертпелер жібере алады. Қолданушы ақпараттық хаттар алудан Операторға мына электронды мекен-жайға Qauipsizbolashaq@yandex.ru «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы ескертпелерден бас тарту» белгісі бар хат жіберу арқылы әрқашан бас тарта алады.

4.3. Интернет-статистика қызметтерінің көмегімен жиналған Қолданушылардың иесіздендірілген деректері Қолданушылардың сайттағы әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайт пен оның мазмұнының сапасын арттыру үшін қолданылады.

5. Жеке деректерді өңдеудің құқықтың негіздемесі

5.1. Оператор Қолданушының жеке деректері оларды өз еркімен http://qauipsizbolashaq.kz сайтында орналасқан арнайы формалар арқылы толтырып жіберген жағдайда ғана өңделеді. Операторға тиісті формаларды толтырып жеке деректерін жіберу арқылы Қолданушы осы Саясатқа өз келісімін білдіреді.

5.2. Оператор Қолданушы туралы иесіздендірілген деректерді Қолданушының браузерінің баптауларында рұқсат берілген жағдайда ғана өңдейді («cookie» файлдарды сақтау және и JavaScript технологияларын пайдалану).

6. Оператор өңдейтін жеке деректерді жинау, сақтау, беру және жеке деректерді өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі, жеке деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласында әрекет ететін заңнаманың талаптарын толық орындауға қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық, техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы орындалады.

6.1. Оператор жеке деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және жеке деректерге өкілетті емес тұлғалардың қол жетімділігін болдырмайтын барлық шараларды жүзеге асырады.

6.2. Қолданушының жеке деректері әрекет ететін заңнаманы орындаумен байланысты жағдайлардан бөлек, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

6.3. Жеке деректерде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Қолданушы оны Операторға Qauipsizbolashaq@yandex.ru электронды мекен-жайына «Жеке деректерді жаңарту» белгісі бар хат жолдау арқылы түзете алады.

6.4. Жеке деректерді өңдеу мерзімі шектелмеген. Қолданушы кез келген уақытта өз келісімін Операторға Qauipsizbolashaq@yandex.ru электронды мекен-жайына «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісі бар ескертпе жіберу арқылы қайтарып ала алады.

7. Жеке деректерді трансшекаралық беру

7.1. Оператор жеке деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асырмастан бұрын жеке деректер беріліп жатқан шетел аумағында субъектінің жеке деректерін қорғау құқығы сақталғанына көз жеткізуі тиіс.

7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай емес шетел аумағына жеке деректерді трансшекаралық беру жеке деректердің субъектісінің жазбаша түрдегі келісімі бар болған немесе жеке деректердің субъектісі тарабы болып саналатын шартты орындау жағдайында ғана жүзеге аса алады.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Қолданушы Операторға Qauipsizbolashaq@yandex.ru электронды мекен-жайының көмегімен хабарласып өзінің жеке деректерін өңдеу бойынша қызықтырған сұрақтарына кез келген түсіндірмелер ала алады.

8.2. Осы құжатта Оператормен өңделетін жеке деректерге қатысты саясаттағы кез келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқасымен ауыстырылғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді.

8.3. Қолданыстағы Саясаттың нұсқасы Интернет желісінде http://qauipsizbolashaq.kz/politika мекен-жайы бойынша еркін қолжетімді.